Adeiladu Cysgodion Cast Gwell

01 o 06

Ychwanegu Perspectif Gyda Chysgodion Cast

Mae cysgodion cast yn ychwanegu llog a dimensiwn wrth angori gwrthrych i wyneb. © J. Bear
Fel cysgodion gollwng cysgodion, cast neu persbectif, ychwanegwch ddiddordeb i elfennau ar y dudalen. Maent yn gweithio i angori elfennau ar y dudalen, cyd-fynd cydrannau cyfansoddiad gyda'i gilydd, ac ychwanegu cyffwrdd realistig - hyd yn oed pan gaiff ei ddefnyddio gyda gwrthrychau afrealistig a chelf-gelf.

Mae cysgodion cast yn ffurfio pan fydd gwrthrych yn blocio ffynhonnell golau. Rhagamcanir siâp y gwrthrych mewn ffurf gysgodol ar draws arwynebau gyferbyn â ffynhonnell y golau. Yn gyffredinol, yn fwy cymhleth i greu na chysgodion gollwng, mae cysgodion cast yn dal i fod yn ffordd gymharol syml o wella testun a graffeg mewn gosodiadau tudalen a rhoi golwg tri dimensiwn i ddarn gwastad o bapur.

02 o 06

Cysgodion Cast Sylfaenol ar Ffynhonnell Golau Dychmygol

Mae cysgodion hirach yn dueddol o fod yn llai ysgafn tra bod cysgodion byr neu'r ardal sydd agosaf at y gwrthrych sy'n bwrw'r cysgod yn tueddu i fod yn dywyllach. © J. Bear

Oni bai eich bod yn fwriadol yn creu byd ffantasi sy'n torri rheolau goleuni a cysgod, bwrw'ch cysgodion gan ddefnyddio ffynhonnell golau dychmygol yn seiliedig ar resymau yn seiliedig ar realiti.

Rhowch eich cysgod gyferbyn â'r ffynhonnell golau. Mae ffynonellau ysgafn sy'n disgleirio bron yn uniongyrchol uwchlaw'n tueddu i greu cysgodion byrrach. Goleuwch fwy at ochr gwrthrych yn gwneud cysgodion hirach. Mae trawiad disglair yn creu cysgod mwy nodedig tra bod goleuadau ysgafn neu ysgafn isel yn arwain at gysgodion meddal.

03 o 06

Creu Cysgodion Cast Cyflym a Hawdd

Mae cysgodion cast syml yn ddu neu'n llwyd, yn dyblygu gormod o wrthrych sy'n ymestyn o'r gwrthrych ar draws arwyneb gweladwy neu anweledig. © J. Bear
Y cysgod cast hawsaf:

Mae cysgod cast go iawn yn tueddu i fod yn fwy tywyll a mwy miniog ger y gwrthrych. Ymhellach o'r gwrthrych, mae llai o olau yn cael ei atal gan fod y cysgod yn dod yn ysgafnach, yn feddalach. Mae cysgod mwy realistig yn bosibl trwy ddefnyddio graddiant i lenwi neu ddirywiad o dywyll i olau, yna'n dychryn yn ddetholus y cysgod - yn fwy aneglur ymhellach oddi wrth y gwrthrych sy'n bwrw'r cysgod, yn llai bluriog ger y gwrthrych.

04 o 06

Gwrthrychau Angor i Wyneb

Mae cysgod gollwng (y chwith uchaf) yn gadael y lamp wal yn nofio. Mae cysgodion cast yn cadw lamp wedi'i angori i'r wal. © J. Bear
Mae cysgod gollwng yn rhoi'r rhith bod y gwrthrych yn arnofio o flaen neu uwchben yr wyneb. Nid yw'r cysgod gollwng ar y golau (y chwith uchaf) yn helpu i osod y golau i'r wal (yn weladwy neu'n anweledig).

Gyda cysgod cast, mae'r cysgod yn aros ynghlwm wrth waelod y lamp tra bod gweddill y skews cysgodol oddi wrth y lamp ac ar y wal. Mae'r cysgod yn gwneud y fflat fflat yn ymddangos yn dri dimensiwn ond nid yn unig yn nofio yn y gofod. Mae'r delweddau uchaf dde a dwy waelod yn dangos rhai o'r cysgodion cast posibl, gan gynnwys ymylon solet a phedladd, caled a meddal.

05 o 06

Gwnewch Cysgodion Cast Rhan o'r Cefndir

Gadewch i wead a lliw y cefndir ddangos trwy gysgodion cast. © J. Bear
Efallai y bydd cysgodion go iawn yn dywyllu'r cefndir ond nid ydynt yn ei gwmpasu. Defnyddiwch dryloywder i adael i'r lliwiau a'r gweadau cefndir ddangos trwy.

Pan fydd cysgod y cast yn taro arwynebau lluosog, megis y ddaear a wal, newid ongl y cysgod i gyd-fynd â'r arwynebau amrywiol hynny. Efallai y bydd angen creu cysgodion cast lluosog, yna defnyddiwch y rhan sydd ei angen yn unig ar gyfer pob wyneb gwahanol y mae'n croesi.

06 o 06

Cysgodion Cast Match gyda Shadows Ffurflen

Nodwch sut mae'r ochr gyda'r cysgod cast ychydig yn dywyll, wedi'i gysgodi o'i gymharu â'r ochr tuag at y ffynhonnell golau. © J. Bear
Pan fydd gwrthrych yn gosod cysgod, bydd yr ochr i ffwrdd o'r golau hefyd mewn cysgod. Mae'r cysgodion hyn yn fwy meddal, yn aml yn llai diffiniedig na chysgodion cast. Wrth fynd â rhywun neu wrthrych arall allan o'i ffotograff gwreiddiol i'w gosod mewn cynllun, rhowch sylw i'r cysgodion a'r goleuadau ar y ffigur. Os yw'r cysgod cast rydych chi'n ei wneud yn anghyson â'r cysgodi presennol ar y ffigur, efallai y bydd angen i chi wneud cais am reolau disgleirdeb i ddewis darnau o'r ffigwr i ail-greu cysgodion ffurf sy'n cyd-fynd â'ch ffynhonnell golau dychmygol newydd.