Sut i ddelio â chyfrineiriau ar-alw yn Yahoo! Bost

Mae cyfrineiriau ar-alw yn ffordd ddychrynllyd ond yn y pen draw yn ddiogel i logio i mewn i'ch Yahoo! Postiwch gyfrif gyda'ch ffôn a chodau ad-hoc yn hytrach na chyfrinair parhaol.

Sylwch nad yw cyfrineiriau ar-alw ar gael bellach ar gyfer Yahoo! Bost; gallwch chi ddefnyddio Allwedd Mynediad fel dewis arall.

Y Newidiadau Cyfrinair Gorau

Mae'r cyfrinair gorau yn newid bob tro, a dim ond eich bod chi'n ei wybod. Gyda Yahoo! Post , gallwch gael y lefel honno o ddiogelwch: mae cyfrineiriau ar-alw yn cael eu creu yn union fel y mae eu hangen arnoch ac yn cael eu hanfon trwy neges SMS.

Cyn belled â'ch bod chi - a dim ond chi - yn cael mynediad i'r ffôn a'r rhif a ddefnyddir ar gyfer cyfrineiriau ar-alw, chi - a dim ond chi - y ffordd fwyaf diogel i chi fewngofnodi i'ch cyfrif.

Beth Os Ydych Chi'n Colli Eich Ffôn?

Yr hyn y gallwch chi ei wneud o hyd yw anghofio a cholli (a gollwng) yw'ch ffôn. A fydd unrhyw un gyda'r ffôn wedyn yn gallu logio i mewn i'ch cyfrif? Dim ond os gallant ddatgloi'r ffôn neu ragweld negeseuon SMA ar y sgrin glo a gwybod eich Yahoo! Cyfeiriad post.

Yna, mae angen i chi weithredu'n gyflym a rhwystro'r nifer rhag gweithio gyda Yahoo! Bost. Darganfyddwch sut i wneud hynny isod, a sut i alluogi cyfrineiriau ar-alw yn y lle cyntaf yn ogystal â sut i'w troi os ydych chi'n eu gweld yn rhy blino.

Galluogi Cyfrineiriau Ar-Galw yn Yahoo! Bost

I droi cyfrineiriau ar-alw yn Yahoo! Bost a chael cod pasio ar hap newydd a anfonir at eich ffôn bob tro y byddwch yn mewngofnodi:

 1. Cliciwch eich enw ger eich Yahoo! Cornel dde uchaf y post.
 2. Dilynwch y ddolen Gwybodaeth Cyfrif ar y daflen sy'n ymddangos.
 3. Ewch i'r categori Diogelwch Cyfrif .
 4. Os hoffech chi logio i mewn:
  1. Teipiwch eich Yahoo! cyfredol Cyfrinair bost dros Gyfrinair .
  2. Cliciwch i mewn i mewn .
 5. Dilynwch y cyswllt Dechrau arni> dan gyfrineiriau Ar-alw .
 6. Nawr cliciwch Sefydlu cyfrineiriau ar-alw .
 7. Rhowch rif ffôn lle gallwch chi dderbyn negeseuon testun SMS o dan Gadewch i ni ddechrau .
 8. Cliciwch Anfon SMS .
 9. Teipiwch y cod a gawsoch ar y rhif ffôn.
 10. Cliciwch Cyflwyno cod .
 11. Gwiriwch y wybodaeth adfer o dan Adolygu gwybodaeth adennill cyfrif! yn cynnwys cyfeiriad e-bost y mae gennych fynediad ato, er enghraifft.
 12. Cliciwch yn edrych yn dda .
 13. Nawr gliciwch Got it! .
 14. Gwnewch yn siŵr eich bod yn creu cyfrineiriau cais ar gyfer pob rhaglen e-bost rydych chi am ei ddefnyddio gyda Yahoo! Post trwy IMAP neu POP .

Analluoga ar-alw Yahoo! Cyfrineiriau Post

I droi cyfrineiriau ar-alw yn Yahoo! Bostio a dychwelyd i gyfrinair sefydlog yn unig neu ddilysu dau gam:

 1. Os ydych chi'n dod o hyd i logio i mewn i ddefnyddio cyfrineiriau ar-alw yn galed, ystyriwch aros i mewn i mewn
 2. Cliciwch eich enw yn Yahoo! Bost.
 3. Dewiswch Wybodaeth Cyfrif ar y daflen sydd wedi ymddangos.
 4. Agorwch y categori Diogelwch Cyfrif .
 5. Gwnewch yn siŵr bod cyfrineiriau ar-alw ar fin.
 6. Newid eich Yahoo! Cyfrinair drwy'r post yn dilyn y cyfarwyddiadau.

Beth i'w wneud pan fyddwch wedi colli'ch ffôn

I analluogi logio i mewn trwy nifer nad oes gennych fynediad bellach i chi:

 1. Mewngofnodi i Yahoo! Post gan ddefnyddio opsiwn adfer cyfrif .
 2. Cliciwch ar eich enw yn y Yahoo! brig Bar llywio drwy'r post.
 3. Dewiswch Wybodaeth Cyfrif ar y daflen sydd wedi dod i fyny.
 4. Agorwch y categori Diogelwch Cyfrif .
 5. Os hoffech chi logio i mewn:
  1. Teipiwch eich Yahoo! Cyfrinair bost dros Gyfrinair .
  2. Cliciwch i mewn i mewn .
 6. Cliciwch rifau Ffôn o dan ddiogelwch Cyfrif .
 7. Nawr, cliciwch yr eicon trashcan nesaf at y rhif lle na allwch dderbyn negeseuon testun mwyach.

(Diweddarwyd Gorffennaf 2015)