Sut i Glân Eich Port Codi Tâl ar gyfer iPhone

Ffôn nad yw'n codi tâl? Efallai y bydd angen prysgwydd da arnoch

Os na fydd eich iPhone yn codi tâl neu na all godi tâl wrth ei blygio i mewn i gebl codi tâl, charger car, neu frics codi tâl allanol, efallai y byddwch chi'n gallu datrys y broblem trwy lanhau'r porthladd codi tâl .

Mae sawl ffordd i wneud hyn. Gallwch chi gael y porthladd mellt yn cael ei lanhau gan broffesiynol; dyna'r opsiwn mwyaf diogel. Fodd bynnag, os ydych chi am wneud hynny eich hun, gallwch ddefnyddio aer tun a / neu fach wag, Post-It Note, toothpick, neu ryw gyfuniad o'r rhain.

Beth yw Clogs Port Charging?

Mae baw yn achosi porthladdoedd clogog. Delweddau Getty

Oherwydd bod y porthladd codi tâl ar waelod yr iPhone ac mae'n agored i'r elfennau, gall gasglu lint, baw a malurion eraill o rywle yn unig, gan gynnwys poced pwrs neu grys. Gall fod yn fudr rhag eistedd ar fwrdd picnic yn y parc ar ddiwrnod gwyntog. Gall gael llwch o'ch cartref. Mae mil o bethau a allai gwnio i fyny. Pe gallech edrych y tu mewn i borthladd wedi'i blygu, byddech chi'n gweld wal o falurion.

Mae'r malurion hwn, ni waeth beth ydyw, yn casglu ar y pinnau tu mewn i borthladd yr iPhone. Dyma'r pinnau hynny sy'n gwneud y cysylltiad â'r cebl codi tâl. Os nad oes cysylltiad da, ni fydd y ffôn yn codi tâl. Bydd glanhau'r porthladd hwn yn rhyddhau'r malurion hwnnw a'ch galluogi i godi'r ffôn eto.

Cymerwch Eich Ffôn i Broffesiynol

Mae gan broffesiynol yr offer priodol. Delweddau Getty

Y ffordd fwyaf diogel o lanhau porthladd codi eich iPhone yw ei gymryd i weithiwr proffesiynol. Mae ganddynt yr offer a gwybod sut i lanhau'ch porthladd heb ei niweidio. Yn fwyaf tebygol na fyddant yn cadw papiplip na dannedd yn y fan honno naill ai (yn ddewis poblogaidd ymhlith ei hun), ond yn hytrach defnyddiwch ychydig o aer tun, gwactod bach, neu offeryn glanhau proffesiynol arall i gael gwared ar y malurion yn ysgafn .

Dyma ychydig o leoedd i geisio. Mewn sawl achos, bydd y masnachwyr hyn yn cyflawni'r dasg am ddim:

Defnyddiwch Aer Cywasgedig a / neu Fedd Mini

Delweddau Getty

Os nad oes gennych chi broffesiynol, efallai y byddwch chi'n gallu gwneud y gwaith eich hun gan ddefnyddio aer tun neu gywasgedig. Mae Apple yn dweud na ddylech ddefnyddio aer cywasgedig, felly bydd yn rhaid ichi wneud dyfarniad yma. Rydym wedi clywed ei fod yn gweithio'n iawn. Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau eich bod yn chwistrellu ychydig o aer ar y tro, bod yn amyneddgar, a beth bynnag a wnewch, peidiwch â gwagio'r gallu cyfan o aer i'r porthladd; efallai y byddwch chi'n ei niweidio.

Gallwch hefyd ddefnyddio gwactod â llaw fel mini wag neu fwrw llwch hen ffasiwn. Gallai fod yn bosib tynnu'r llwybr allan trwy osod y gwactod nesaf at y porthladd codi tâl os yw'r malurion eisoes yn rhydd.

Dyma gam wrth gam am ddefnyddio aer tun a min gwag i lanhau porthladd codi tâl iPhone:

 1. Prynwch darn o aer sy'n dod â gwellt bach y gellir ei atodi at y pin (fel y dangosir yn y ddelwedd uchod).
 2. Cysylltwch y gwellt i'r can , ac wedyn gosodwch y gwellt ar un pen y porthladd codi tâl .
 3. Rhowch ychydig o chwythiadau byr iawn i'r porthladd codi tâl . Ni ddylai pob chwyth fod yn fwy nag ail neu ddau yr un.
 4. Os oes gennych un, defnyddiwch y gwag bach i dynnu allan unrhyw ronynnau rhydd.
 5. Ailadroddwch ychydig o weithiau, ac yna profwch y porthladd.
 6. Os yw'r ffôn yn dechrau codi tâl, rydych chi wedi gorffen.

Sylwer: Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi rhyddhau rhywfaint o'r malurion ond na allwch ei gael allan â gwactod, ystyriwch Nodyn Post-It. Torrwch y nodyn mewn stribedi, gyda phob stribed yn llai eang na'r porthladd ei hun. Defnyddiwch y gornel fach gludiog i gyrraedd a chysylltu â'r malurion rhydd a'i dynnu.

Defnyddiwch Toothpick

Defnyddiwch Toothpick. Delweddau Getty

Efallai mai dyma'r dull mwyaf poblogaidd o lanhau porthladd codi tâl iPhone, ond dim ond fel dewis olaf y dylid ei ddefnyddio. Dyna oherwydd bod y porthladd codi tâl yn cynnwys set o bins, ac mae'r pinnau hynny yn fregus. Os ydych chi'n cadw dannedd y dannedd (neu bapur papiplip neu ddarn bach) i'r porthladd hwn, gallech niweidio'r pinnau hynny. Unwaith y byddant wedi cael eu difrodi, nid oes dewis ond bod y porthladd yn cael ei ddisodli.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi rhoi cynnig ar bopeth arall, dyma sut i ddefnyddio toothpick i lanhau porthladd tâl eich iPhone:

 1. Daliwch eich ffôn gydag un llaw a'r dannedd yn un arall.
 2. Rhowch y toothpick yn y porthladd yn ofalus .
 3. Symudwch y toothpick o gwmpas , gan ddychmygu bod yna linell o falurion yn eistedd ar ben set o finnau cain iawn.
 4. Rhowch anadl sych yn syth i'r porthladd, a cheisiwch chwythu'r malurion.
 5. Ailadroddwch yn ôl yr angen, gan brofi'r porthladd rhwng y ddau gais.
 6. Fe wyddoch eich bod wedi datrys y broblem pan fydd y ffôn yn dechrau codi tâl.