Ebostiwch Hotmail E-bost at Gyfrif Gwahanol

Cyfuno'ch Cyfrifon E-bost

Mae Windows Live Hotmail yn rhan o Outlook.com, felly gellir anfon eich holl e-bost Hotmail i gyfeiriad e-bost gwahanol trwy Outlook Mail.

Y ffordd y mae hyn yn gweithio yw, ar ôl dynodi pa negeseuon e-bost fydd yn cael eu hanfon ymlaen ato, anfonir pob e-bost newydd sy'n dod i'ch cyfrif Hotmail (neu unrhyw gyfrif e-bost Microsoft rydych chi'n ei ddefnyddio trwy Outlook.com) at y cyfeiriad hwnnw.

Un enghraifft lle'r hoffech chi wneud hyn yw os oes gennych hen gyfrif Hotmail neu gyfrif e-bost Outlook.com eilaidd ond heb ei ddefnyddio-fel-lawer sy'n gysylltiedig â gwahanol wefannau ond nid ydych am gael i chi fewngofnodi i'r rhai hynny cyfrifon e-bost yn unig i wirio am negeseuon.

Pan fyddwch yn anfon y negeseuon e-bost hyn at eich Gmail, Yahoo, cyfrif e-bost Outlook.com arall, ac ati, rydych chi'n dal i gael y negeseuon ond nid oes raid i chi boeni am wirio'r cyfrifon drwy'r amser.

Fodd bynnag, os ydych chi am ymateb drwy'r cyfrifon e-bost hyn nad ydych yn eu defnyddio, y ffordd gyflymaf yw dim ond mewngofnodi iddynt. Opsiwn arall yw eu cysylltu â'ch cyfeiriad e-bost cyfredol (ee defnyddiwch Windows Live Hotmail trwy'ch cyfrif Gmail ).

Sylwer: Cadwch mewn cof y dylech chi, o bryd i'w gilydd, logio i mewn i'ch cyfrif e-bost Microsoft er mwyn osgoi ei farcio'n anweithgar ac yn y pen draw ei ddileu.

Ebostiwch E-bost Hotmail Windows Live i Reol E-bost Gwahanol

Er mwyn tynnu ymlaen llaw drwy'r camau cyntaf cyntaf, cliciwch ar y ddolen hon i fynd yn uniongyrchol at opsiynau anfon eich e-bost yn syth, ac yna dychwelyd i Gam 6. Fel arall, parhewch gyda Cam 1:

 1. Mewngofnodwch i'ch e-bost trwy Mail Outlook.
 2. Cliciwch neu tapiwch yr eicon ddewislen Gosodiadau ger ochr dde y bar ddewislen (mae'n edrych fel offer).
 3. Dewiswch Opsiynau o'r ddewislen gollwng.
 4. Ar ochr chwith y dudalen Opsiynau , ewch i adran y Post .
 5. Yna, o dan yr adran Cyfrifon , cliciwch neu tapio Ymlaen .
 6. Gwnewch yn siŵr bod y swigen ymlaen Cychwyn yn cael ei ddewis.
 7. Yn yr ardal honno, nodwch y cyfeiriad e-bost lle dylid anfon negeseuon e-bost yn awtomatig.
  1. Gallwch ddewis dewis copi o negeseuon a anfonwyd yn ddewisol trwy roi marc siec yn y blwch sy'n sôn am hynny.
  2. Pwysig: Gwnewch yn siŵr eich bod yn sillafu eich cyfeiriad e-bost yn gywir felly cadwch chi rhag anfon eich negeseuon e-bost yn anfwriadol i gyfeiriad rhywun arall!
 8. Cliciwch neu dapiwch Arbed ar ben y dudalen honno i gadarnhau'r newidiadau.