Dileu eich Cyfrif Kik ar Android

01 o 04

Mynediad Eich Gosodiadau Android

Screenshot / Kik © 2012 Cedwir pob hawl.

Eisiau dileu'ch cyfrif Kik? Mae diweithdra'ch cyfrif yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr Android gael gwared ar yr app yn gyfan gwbl gyntaf, yna gweithio gyda ffrind i ganslo'r cyfrif yn gyfan gwbl. Er ei bod yn dipyn o galed, dyma'r unig ffordd y gallwch chi sicrhau bod eich cyfrif Kik yn cael ei ddileu o'r gwasanaeth.

Sut i Dynnu App Kik o'ch Android
I gael gwared ar Kik, dilynwch y camau syml hyn:

 1. Ewch i "Gosodiadau" yn yr app Kik Messenger.
 2. Ewch i "Eich Cyfrif."
 3. Cliciwch "Ailosod Kik Messenger."
 4. Ymadael â'r App Kenger Messenger.
 5. Gwasgwch ddewislen y ddyfais Android.
 6. Dewiswch "Gosodiadau."
 7. Sgroli a dewis "Apps."
 8. Darganfyddwch a chliciwch "Kik" o'r rhestr, fel y dangosir uchod.

Sut i Dileu Eich Cyfrif Negeseuon Kik

 1. Mynediad Eich Gosodiadau Android
 2. Dileu'r App Kenger Messenger
 3. Cadarnhau i Dynnu'r App Kik
 4. Cael Cymorth i Ffrind i Diddymu'ch Cyfrif Kik

02 o 04

Dileu'r App Kenger Messenger

Screenshot / Kik © 2012 Cedwir pob hawl.

Nesaf, dilëwch Kik o'ch dyfais Android trwy glicio ar y botwm "uninstall" yn y gornel dde uchaf.

Sut i Dileu Eich Cyfrif Negeseuon Kik

 1. Mynediad Eich Gosodiadau Android
 2. Dileu'r App Kenger Messenger
 3. Cadarnhau i Dynnu'r App Kik
 4. Cael Cymorth i Ffrind i Diddymu'ch Cyfrif Kik

03 o 04

Cadarnhau i Dynnu'r App Kik

Screenshot / Kik © 2012 Cedwir pob hawl.

Nesaf, cadarnhewch eich bod am ddileu Kik o'ch dyfais Android trwy glicio ar y botwm "Iawn" yn y gornel dde waelod.

Sut i Dileu Eich Cyfrif Negeseuon Kik

 1. Mynediad Eich Gosodiadau Android
 2. Dileu'r App Kenger Messenger
 3. Cadarnhau i Dynnu'r App Kik
 4. Cael Cymorth i Ffrind i Diddymu'ch Cyfrif Kik

04 o 04

Cael Cymorth i Ffrind i Diddymu'ch Cyfrif Kik

Screenshot / Kik © 2012 Cedwir pob hawl.

Nesaf, pan welwch y ddelwedd uchod, rydych chi wedi dileu Kik o'ch dyfais Android . Nawr dyma'r rhan lle bydd angen rhywfaint o gymorth gan ffrind Kik o'r blaen.

Gofynnwch i'ch ffrind anfon neges atoch i'ch cyfrif Kik. Bydd y gwasanaeth yn anfon neges e-bost atoch yn eich hysbysu i negeseuon sy'n aros. Anfonir y neges hon at y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd pan wnaethoch chi greu eich cyfrif Kik. O'r e-bost hwn, gallwch ddod o hyd i ddolen i ddiystyru'ch cyfrif.

Sut i Dileu Eich Cyfrif Negeseuon Kik

 1. Mynediad Eich Gosodiadau Android
 2. Dileu'r App Kenger Messenger
 3. Cadarnhau i Dynnu'r App Kik
 4. Cael Cymorth i Ffrind i Diddymu'ch Cyfrif Kik